ریشه کنی ساس ها تخصص ماست


گالری عکس ساس

در این صفحه عکس های با کیفیت از ساس را میتوانید مشاهده کنید، این عکس ها به صورت مرتب به روز رسانی می شوند، با مشاهده و مطالعه این تصاویر میتوانید با این آفات بیشتر آشنا شوید و برای انهدام و ریشه کنی آن ها اقدام نمایید


مقایسه ضخامت بدن ساس با ورق کاغذ
ساس در حال تخمگذاری
با پوشاندن تمام درزها، از ورود ساس به اتاق خواب جلوگیری کنید
درزهای تشک از شایعترین محل های پنهان شدن ساس ها هستند
جای نیش ساس
ساس ها به راحتی در درز های بسیار کوچک زندگی می کنند
تغییر اندازه ساس پس از تغذیه از خون
ساس در حال نیش زدن